Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване приема на деца