Документи

Документи

 

Тук можете да намерите необходимите за кандидатстване в ДГ "Здравец" документи, стратегия, правилник, етичен кодекс на детското заведение и информация за услугата "Издаване на удостоверение за завършено предучулищно образование от детска градина, извършваща задължително предучулищно образование".