Заповед на министъра на здравеопазването от 19.05.2020 г.

Заповед на министъра на здравеопазването от 19.05.2020 г.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/19/rd-01-270.pdf