Детска група "Мики Маус"

Детска група "Мики Маус"

Детска група "Мики Маус"

Всяко мъничко дете идва ден да порасте.

Но докато това се случи трябва много то да учи,

за живота, за света.

Важно е да уважава и да може да прощава.

То шестици ще изкарва в себе си, когато вярва!