Модел за обществен съвет

Модел за обществен съвет

1. Мирослав Николаев - Председател

2. Ясен Янков - член

3. Християна Събчева - член

4. Гергана Иванова - член

5. Камелия Александрова - член

6. Лидия Ангелова - резервен член