Модел за обществен съвет

Модел за обществен съвет

1. Мирослав Николаев - Председател

2. Ясен Янков - член

3. Християна Събчева - член

4. Галя Бучева - член

5. Венета Василева - член

6. Стоянка Николова - резервен член

7. Нора Нейкова - резервен член