• "Деца като слънца - нашите деца!"
  ДГ "ЗДРАВЕЦ"
  "Деца като слънца - нашите деца!"
 • "Дъга от усмивки!"
  ДГ "ЗДРАВЕЦ"
  "Дъга от усмивки!"
 • "Децата са цветята, цветята на Земята!"
  "Децата са цветята, цветята на Земята!"
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Мисията на ДГ „Здравец“ е да даде на децата възможност за равен достъп и добра подготовка за училище, да изгради морално-етични и нравствени норми  на поведение и да подготви децата за бъдещата им роля на ученици в съответствие с правилното им физическо развитие, да стимулира творческите заложби и възможности, като предпоставка за изграждането на свободна и уверена в способностите си личност.

С обич към всяко дете!

Проекти

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование
Национална програма "Училищен плод"