• "Деца като слънца - нашите деца!"
  ДГ "ЗДРАВЕЦ"
  "Деца като слънца - нашите деца!"
 • "Дъга от усмивки!"
  ДГ "ЗДРАВЕЦ"
  "Дъга от усмивки!"
 • "Децата са цветята, цветята на Земята!"
  "Децата са цветята, цветята на Земята!"
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Мисията на ДГ „Здравец“ е да даде на децата възможност за равен достъп и добра подготовка за училище, да изгради морално-етични и нравствени норми  на поведение и да подготви децата за бъдещата им роля на ученици в съответствие с правилното им физическо развитие, да стимулира творческите заложби и възможности, като предпоставка за изграждането на свободна и уверена в способностите си личност.

С обич към всяко дете!

Новини

Открита практика

Велики четвъртък!

Конкурс "Моята картичка за мама"

Проекти

Национална програма "Училищен плод"
Национална програма "Училищно мляко"
Национална програма "РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"

Галерия